News

Bright Day Graphene - Events, news and media.
2020-11-18

Press release: Stor satsning på kommersiella tillämpningar med grönt grafen

 

Bright Day Graphene och RISE har beviljats SEK 2,5 miljoner i stöd från Vinnova i Utlysningen Hypotesprövning BioInnovation steg 2 för att utveckla applikationer av grönt grafen. Nu ska de tillsammans med OptiPack titta på det gröna grafenets potential som förpackningsbarriär, samt utforska möjligheten att genom en beläggning skapa en antibakteriell yta tillsammans med Alfa Laval. 

Bright Day Graphene har utvecklat en unik process för att producera världens första miljövänliga grafen. Det hållbara grafenet får unika egenskaper som möjliggör en ny generation applikationer. I Bioinnovations utlysning Hypotesprövning steg 1 har bolaget i samarbete med RISE under ett halvår utvecklat sin produktionsprocess, ett projekt som varit mycket framgångsrikt. Nu går de vidare genom att titta på applikationer i Hypotesprövning BioInnovation steg 2. Tillsammans med sina partners RISE, OptiPack och Alfa Laval har de bildat ett projektkonsortium för att genomföra projektet de kallar ’Kommersiella tillämpningar med grönt grafen från biomassa’ som nu har beviljats SEK 2,5 miljoner från Vinnova. 

I detta projekt vill de tillsammans med RISE förbättra ett försteg till produktionsprocessen för att göra den mer effektiv, både resursmässigt och kostnadsmässigt. De vill med projektets partners också utforska det gröna grafenets möjliga applikationsområden. Genom att börja titta på applikationer kan man få en kravställning på materialet och utforska och förfina kvaliteten av det. Att ta fram metoder för kvalitetsbestämning ingår också i projektet. 

Att ha fått finansiering till detta projekt känns väldigt roligt. Projektet är ett fantastiskt tillfälle för oss att utforska nya, spännande områden där vårt gröna grafen kan skapa nya möjligheter och en grönare framtid, säger Malin Alpsten, vd på Bright Day Graphene. 
 
Förpackningsbarriär och antibakteriell yta
’Kommersiella tillämpningar med grönt grafen från biomassa’ resulterar i två spår. Det ena spåret handlar om att titta på det gröna grafenets potential som förpackningsbarriär tillsammans med företaget OptiPack. Projektet innebär en möjlighet för OptiPack att nå sin målsättning att kunna erbjuda produkter med 100 % förnyelsebart innehåll, vilket är starkt efterfrågat hos kunderna. 

 
Vi på OptiPack tror på en hållbar och cirkulär morgondag. Vår mission är att påskynda övergången till en framtid där förpackningar är en del av ett slutet kretslopp. Vi vill främja användningen växtbaserad råvara så långt det är möjligt. Våra produktlösningar är utformade för att ge kunderna värde från hållbara material för förpackningstillämpningar, säger Ulrik Fauhlér, vd på OptiPack.
 
Det andra spåret handlar om att, tillsammans med Alfa Laval, utforska möjligheten att genom en beläggning skapa en antibakteriell yta. En sådan yta är intressant inom alla områden där man vill undvika biofouling i havsvatten, inom livsmedel, geotermisk och andra processindustrier. Biofouling, eller biologisk nedsmutsning som det också kallas, är ackumulering av mikroorganismer, växter, alger eller små djur på våta ytor som har en mekanisk funktion, vilket orsakar strukturella eller andra funktionsbrister. 

Projektet kommer också att göra en marknadsstudie för dessa nya applikationsområden, samt ta fram en hållbarhetsanalys för hela det gröna grafenets livscykel.

Att vara en del av detta projekt kan ge oss verktygen för att utveckla våra värmeväxlare mot mindre biofouling, vilket är en utmaning för närvarande. Resultatet skulle då vara en grönare miljö på grund av mindre frekventa och snabbare rengöringar (lägre användning av vatten, kemikalier och energi), säger Olga Santos, materialspecialist på Alfa Laval.

BioInnovation
BioInnovation är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Satsningen erbjuder kontinuerligt möjligheter till finansiering för projekt och idéer som främjar biobaserad utveckling. Hypotesprövning är BioInnovations snabbspår. Utlysningsformen är ett komplement till programmets mera långsiktiga strategiska utlysningar. Här kan projekt under ett halvår utvärdera ett koncept eller en idé. Projekt som visat sig lyckosamma kan sedan gå vidare och ansöka om steg 2 där de under en längre tidsperiod får en större finansiering. Arbetet utförs inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Kontakt:

Bright Day Graphene
Malin Alpsten, CEO
Bright Day Graphene AB
+46 70 649 64 47
malin.alpsten@brightdaygraphene.se
www.brightdaygraphene.se

OptiPack
Ulrik Fauhlér, VD
OptiPack i Sunne AB
+46565 16929
Ulrik.fauhler@optipack.se
www.optipack.se
 
Alfa Laval
Olga Santos, Ph.D. Chem. Eng.
Established AL Specialist, Materials Technology & Chemistry, Lund
Alfa Laval Lund AB 
+46463 67064 
+46 70 847 70 64
olga.santos@alfalaval.com
http://www.alfalaval.com

RISE
Omid Hosseinaei
Research scientist
RISE Research Institutes of Sweden
Biorefinery & Energy
+46 76 876 72 28
omid.hosseinaei@ri.se
www.ri.se

2020-07-21

Bright Day Graphene in the news

 

The Swedish magazine Elektroniktidningen has written an article about Bright Day Graphene. "De skapar grafen av skogsrester". Your can read it here:

https://etn.se/index.php/nyheter/66884-de-skapar-grafen-fran-skogsrester.html

2020-03-20

Ekman Group invests in Bright Day Graphene

Bright Day Graphene has closed a seed round with the investor Ekman Group.

Ekman Group is a trading house with a wide range of services, covering the entire forest products supply chain. For more than two hundred years they have assisted their business partners around the world. They are represented in over 100 countries, and have their own sales offices in about 40 locations worldwide, to ensure a strong presence throughout the world in all producing and consuming areas for the forest industry.

“We are very happy to welcome Ekman Group as an investor in Bright Day Graphene. Their unique knowledge of the forest products industry and their strong presence throughout the world is very valuable to us. Thanks to this investment, we are now able to start our pilot production and launch our premium, Green Graphene to the market in 2020. We plan to sell the first samples to five selected customers this autumn.” says Malin Alpsten, CEO and co-founder of Bright Day Graphene AB.

2019-09-27

A Sustainable Company

 

Bright Day Graphene has an ambition to be different. We want to be value-driven and sustainable, but what does that really mean?

We had a vision about a company that works in another way than most companies today. We wanted to create a value-driven company where the revenue, crazy as it may seem, actually is secondary. The most important thing to us, is to make a difference in the world and a consequence of that, is that we make money.

Today, in most companies, it works quite the opposite way around. The most important thing is to make money and doing that affects the world in different ways. The problem is that many companies are unaware of their impact. This is now starting to change, but I think many companies will have a difficult process to go through. When they become aware of how they affect the world, it can be difficult to change, without losing earning capacity for a few years.

We wanted to start at the other end. The purpose of our company is to do good for the world. The more our product is used, the better it is for the world. And the more our product is used, the more money we make. In that way, we link our earning capacity to a positive impact on the earth. That is what is a sustainable company is to us. That is what we are.

2019-05-16

Bright Day Prototypes becomes Bright Day Graphene

 

Bright Day Graphene focuses on selling green graphene to the premium mass market. We have developed a green graphene material from biomass and it has unique properties, especially suited for energy storage. The material combines a new form factor with the ability to produce in bulk, which creates a new market niche for graphene.  

Bright Day Graphene mission is to invent high performing, biodegradable materials for energy storage. Our vision is that the materials we invent should leave no imprint on this earth at the end of its life cycle. All our materials are high performing, environmentally friendly AND cost effective. When we say environmentally friendly, we mean, non-toxic, climate neutral and from sustainable resources. We take responsibility for this throughout the life cycle of our materials; from production to waste.